17 05 2016

İLKÇAĞ MEDENİYETLERİ

1. ÇİN MEDENİYETİ: Sülalelerce yönetilir. Çin'de iki türlü mimari gelişmiştir. Askeri mimari (Çin şeddi), Dini mimari (Budist tapınakları). Çinicilik, porselen, seramik gibi sanatlar, maden az olduğu için gelişmiştir. Matbaa, kağıt, barut, pusula, çini mürekkep ilk kez Çin'de bulunmuştur. Budizm, Taoizm, Kon-fiçyüs, Maniheizm gibi dinler yaygındır. Çin'de tarih yazıcılığı gelişmiştir. Türkler hakkında ilk bil¬giler Çin kaynaklarında mevcuttur. 2. HİNT MEDENİYETİ: Hindistan'da güçlü bir devlet, önemli bir medeniyet ve bir millet anlayışı oluşmamıştır. Sebepleri: 1. Çok değişik din, dil, ırk, mezhep vs.'den insanların bulunması 2. İklimin çok sıcak olması 3. Kast sistemi (Dünyanın en katı sınıf farklılığı), Brahmanlar (din adamları), Kişatriyalar (asil¬ler), Vaysiyalar (esnaf, tüccar, çiftçi), Südralar (köylüler, işçiler; paryalar [köleler]). Not:Hindistan'da Veda dini, Brahmanizm, Budizm, Taoizm, Konfiçyüs, Mani, Hinduizm gibi din¬ler görülür. 3. İSKİT MEDENİYETİ (SAKA): Önce Orta Asya'da görülen İskitler, Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlara gelerek yerleşmişlerdir. Atlı göçebe yaşamışlar, hayvancılıkla uğraşmışlardır. Alper Tunga ve Şu adlı destanları vardır. Anadolu'ya kadar akınlarda bulunmuşlardır. Bilinen ilk Türk topluluğudur. 4. MEZOPOTAMYA MEDENİYETLERİ: Güneydoğu Anadolu Toroslarından başlayarak Basra Körfezi'ne dökülen Fırat ile Dicle Ne¬hirleri arasında kalan bölgeye Mezopotamya denir.

1
0
0
Yorum Yaz