17 05 2016

hellen medeniyeti

* Makedonyalı İskender, iyonya şehir devletlerini Pers istilasından kurtarmak için M.Ö. 334 yı¬lında Doğu (Asya) seferine çıkar. Seferin Sonuçları: 1. Anadolu, İran, Mezopotamya ve Mısır ele geçirilerek Persler'e son verilmiştir. 2. Doğu ve batı kültürünün karışmasıyla "Hellenizm" doğmuştur. 3. Doğu - Batı ticareti ve kültürel etkileşimi artmıştır. 4. Önemli kültür ve ticaret merkezleri kurulmuştur, (iskenderiye, İskenderun) 5. Doğu'nun dini anlayışından etkilenilmiştir.(rahip-kral) 6. Hellenizm medeniyetinin doğmasında Yunan, Anadolu, İran, Mezopotamya ve Mısır mede¬niyetlerinin etkisi olmuştur. 7. Hellenizm, Roma ve islâm medeniyetini etkilemiştir. * İskender'in ölümünden sonra ülke Makedonya, Asya ve Mısır krallıkları olmak üzere üçe ay¬rılmıştır. * Asya Krallığı'nm egemen olduğu Anadolu'da zamanla yeni krallıklar ortaya çıktı. (Biitanya, Bergama, Kapadokya ve Pontus krallıkları.) • • • Bergama'daki Zeus Tapınağı ve Asklepion Sağlık Merkezi önemli gelişmelerdendir.

2
0
0
Yorum Yaz