17 05 2016

ege medeniyetleri

A) GİRİT MEDENİYETİ: * Ege medeniyetlerinin temelini oluşturmuşlardır. * ilk denizciler Giritliler'dir. * Mimaride gelişmişler, çok katlı saraylar yapmışlardır. (Knossos). * M.Ö.1400'lerde Aka(Miken), M.Ö. 1200'de Dor istilâsına uğramışlardır. B) MİKEN MEDENİYETİ: * M.Ö. 2000'de Akalar tarafından kurulmuştur. * Savaşçı bir toplumdur. * Mora yarımadası, Yunanistan, Girit ve Kıbrıs'ı işgal etmişlerdir. * Deniz ticaretinde gelişmişlerdir. * Kuyu mezarları önemli eserleridir. * Boğazlar'm hakimiyeti için Truvalılar'la yaptıkları savaşlar(Truva Savaşları) meşhurdur. C) YUNAN MEDENİYETİ: * M.Ö.1200 yılında Dorlar tarafından kurulmuştur. * "Polis" denilen şehir devletleri halinde yaşamışlardır. * Atina, Tebai, Korint, Sparta, Larissa gibi şehir devletleri vardır. * Polislerin başında "Tiran" denilen krallar vardır. * Denizcilikte ilerlemişler ve kolonicilik faaliyetlerinde bulunmuşlardır. (Yerleşme amacıyla git¬mişlerdir.) * Başta Zeus olmak üzere Olimpos dağında oturan tanrıları adına düzenledikleri yarışmalar olimpiyatların temelini oluşturmuştur. * Felsefede Aristo, Eflatun, edebiyatta Homeros (İlyada ve Odisse), tarihte Tukitides önemli bilim adamlarıdır. * Alfabe ve takvime katkıda bulunmuşlardır. * Atina'da, sınıf farklılıklarından doğan huzursuzlukları gidermek amacıyla yapılan Dragon, Solon ve Klistenes kanunları Atina'yı "demokrasinin beşiği".yapmıştır.

3
0
0
Yorum Yaz