17 05 2016

anadolu medeniyetleri

. ANADOLU MEDENİYETLERİ : * Anadolu'da yontmataş dönemini aydınlatan ilk kalıntılar Antalya'da Karain ve Beldibi mağa¬ralarında bulunmuştur. * Cilalıtaş dönemini aydınlatan eserlere ise Konya-Çatalhöyük, Burdur - Hacılar'da rastlanır. * Önemli yerleşim yerleri olarak Kayseri - Kültepe, Çanakkale - Truva, Yozgat - Alişar sayı¬labilir. A) HİTİTLER (ETİLER): * Anadolu medeniyetinin temelini oluştururlar. * M.Ö. 2 bin yılında Anadolu'da Kızılırmak çevresine yerleşmişlerdir. * Şehir devletlerinden merkezi krallığa geçmişlerdir. * Merkez Hattuşaştır. (Çorum - Boğazköy). * Hükümdarlar rahip - kral özelliği gösterirler. * Tavananna denilen kraliçe yönetimde etkilidir. * Soylulardan oluşan "Pankuş Meclisi" önemli kararların alınmasında etkilidir. (Meşrutiyet re¬jiminin ilk örneği.) * Çok tanrılı din vardır. Bu dönemde Anadolu'ya "Bin tanrı ili" denir. Ahiret inançları zayıftır. * Aile hukuku gelişmiştir. (Medeni hukukun temelini atmışlar.) * Çivi ve resim yazılarını kullanmışlardır. (Anadolu'da tarihi çağlar Asurİar'ın yazıyı getirmesi ile başlar.) * Frigyalılar tarafından yıkılmışlardır. * Anadolu'da demir çağını başlatmışlardır. * Yıllıklar (Anal) tutmaları ile tarih yazıcılığını başlatmışlardır. * İvriz ve Yazılıkaya Kabartmaları önemli eserlerindendir. B) FRİGYALILAR: * Merkez Gordion'dur. (Ankara - Polatlı) Bir iç batı Anadolu medeniyetidir. * Tarım çok önemli olduğu için tarıma dayalı cezalar çok ağırdır. * Kuyumculuk, önemli ticaret yolları üzerinde olmaları nedeniyle gelişmiştir. * Müzik, kaya mimarisi ve dokuma alanlarında ilerlemişlerdir. (Tapates adıyla bilinen halı ve kilimler) * Kimmerler son vermiştir. * Kibele tapmakları, Midas'ın mezarı önemli eserleridir. C) URARTULAR: * Başkent Tu$pa (Van)'dır. * Tarım ve hayvancılık gelişmiştir. (Su kanalları yapmışlardır.) * İlk barajları yapmışlardır. * Ahiret inancı vardır. * Madencilik gelişmiştir. * Ev şeklinde mezarlar vardır. * Medler ortadan kaldırmıştır. D) LİDYALILAR: * Sard merkezli bir Batı Anadolu medeniyetidir. * Kral Yolu denilen Efes - Ninova arasındaki ticaret yolu, Doğu - Batı arasında ticaretin ve kültürel etkileşimin hızlanmasını sağlamıştır. * İlk parayı kullanan Lidyalılar'dır. (M.Ö. 700) * Paralı askerleri vardır. Orduya önem vermemeleri çabuk yıkılmalarında etkilidir. E) İYONYALILAR(AKALAR): * Akalar tarafından M.Ö.1200'de Batı Anadolu'da oluşturulan bir medeniyettir. * Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. (İzmir, Efes, Milet, Foça) * Ticaret yollarının bitiş noktasında bulunmaları, tarım ve deniz ticareti sayesinde zenginleş¬meleri sonucunda kültürel ve bilim yönüyle Anadolu medeniyetlerinin en gelişmişini oluştur¬muşlardır. * Koloniler kurmuşlar ve kolpnilerine yerleşme amacıyla gitmişlerdir. * Şehir devletleri halinde yaşamaları, bilim adamlarının yetişmesine uygun özgür düşünce or¬tamına zemin hazırlamıştır. * Tıpta Hipokrat, tarihte Heredot, felsefe'de Diyojen, matematikte Pisagor, Tales gibi bilim adamları yetişmiştir. * İnsan şeklinde düşündükleri çok tanrılı din anlayışı vardır. * Persler tarafından iyonyalılar'a son verilmiştir. * Mimaride İyon nizamını geliştirmişlerdir. (Örnek, Efes harabeleri) Türkiye'nin tarih öncesi devirlerini aydınlatan merkezler

1
0
0
Yorum Yaz